bet36体育在线投注  > 林业科技

林业专家

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色版  发布时间:2014-10-22


姓名:陈恩亮

性别:男

年龄:52

 文化程度:全日制本科

专业:林学

职称:副高级工程师

联系电话:13837090019 

主要业绩:

                                                                                                                                                                                                                              

个人简历:

 

姓名:王学超

性别:男

年龄:52

文化程度:中专

专业:林学

职称:林业工程师

联系电话:13513709365

 主要业绩:

                                                                                                                                                                                                                              

个人简历:

 

姓名:董怀林

性别:男

年龄:52

文化程度:中专

专业:林学

职称:林业工程师

联系电话:13703708939

主要业绩:

                                                                                                                                                                                                                              

个人简历:

信息来源:bet36体育在线投注管理员 | 责任编辑:bet36体育在线投注管理员